Working class
 

I likhet med Bruce Springsteen, som også kommer fra New Jersey, er svært mange av Bon Jovi's tekster inspirert av "working class-tematikk". En av deres største hits - Livin’ on a prayer - handler om Tommy og Gina som ikke får endene til å møtes, men som "got each other - and that's a lot". Disse to karakterene går igjen i flere sanger opp gjennom Bon Jovi-historien bl.a. i It's my life. Jon Bon Jovis bakgrunn har nok vært viktig for at arbeiderklassetematikken er så viktig i musikken deres: "My background's working class. My parents had to work to make ends meet. We don't come from any sense of privilege," har han uttalt.


Selv om vi i Norge ikke har de samme klasseskillene som i USA, gjør Working class-tematikken oss til et naturlig underholdningsvalg på fagforeningsarrangementer, (natt til) 1. mai-arrangementer o.l.. Vi kan spille "greatest hits" med working class-tematikken som bakteppe. Og hvis ønskelig, kan vi gi små introduksjoner om tematikken før noen av låtene.


Hvis ønskelig, kan vi formidle trubadur og/eller DJ og/eller flere band som spiller relevant musikk.


Booking

«...union´s been on strike...»