keep the faith
 

Bon Jovi har mange tekster som referer til bønn, Gud, Jesus og Den hellige ånd m.m.. Både som "amerikansk hverdagssnakk", og i sanger som kan kalles både kritiske, søkende og direkte forkynnende. Bon Jovi har ikke uttalt mye offentlig om sin tro. Men flere av bandmedlemmene har brukt kors på halskjeder flittig, og Jon Bon Jovi har uttalt at han er en "recovering catholic". Vår gitarist Helge jobber som kateket, og har analysert mange av disse tekstene. Han har laget en "pakke" som kan brukes av menigheter, festivaler o.l. I denne pakka er det i tillegg til noen "Greatest hits" også sanger som er like fine, men ikke like kjente, og som er plukket ut pga. teksten. Mellom sangene kommer små introduksjoner/andakter.

Mange menigheter sliter med å fenge de mellom 20 og 50, og vi mener vi har funnet et bra virkemiddel her.


Noen av sangene som inngår i konseptet er : Livin’ on a prayer, Hey God, I am, Keep the faith, Dry county, Born to be my baby, Something to believe in, Welcome to wherever you are, God bless this mess, I believe, Thorn in my side, Lost highway. 


Booking